We zijn momenteel niet alleen druk voor u op het land.

Ook zijn we druk met waverijn.farm vorm te geven en in te richten.

Heeft u onze nieuwe opvallende huisstijl ook al opgemerkt?!

 

Voor alle actuele info kunt voorals nog terecht op mtswaverijn.nl

Agro Loonwerk en

Koelbedrijf

 

 

Agro

Handels-bedrijf

Openbare weegbrug

"N61 de Braakman"

• Tel: +31 115 402 390

• info@waverijn.farm

Downloads